platonicsoft.net
PLATONIC SOFTWARE LIMITED PARTNERSHIP
LINE id. : 0809433377 / Tel. 08-0943-3377
Email :
sale@platonicsoft.net, support@platonicsoft.net
วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9:00-18:00, วันเสาร์ 9:00-12:00 , วันอาทิตย์หยุดทำการ

ราคาโปรแกรมบริหารร้านยา PharmaSys 4

เอดิชั่น การสั่งซื้อ ราคา สิ่งที่ท่านจะได้รับ
Standard 1 ชุดแรก 5,200
 • แผ่นติดตั้ง PharmaSys Standard 1 แผ่น
 • หนังสือคู่มือการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม 1 เล่ม
Standard ชุดที่ 2 เป็นต้นไป 4,700
 • แผ่นติดตั้ง PharmaSys Standard 1 แผ่น
Standard ซื้อครั้งแรก 2 ชุด 9,600
 • แผ่นติดตั้ง PharmaSys Standard 2 แผ่น
 • หนังสือคู่มือการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม 1 เล่ม
Client ชุดละ 3,800
 • แผ่นติดตั้ง PharmaSys Client 1 แผ่น
Standard 1 ชุด +
Client 1 ชุด
8,700
 • แผ่นติดตั้ง PharmaSys Standard 1 แผ่น
 • แผ่นติดตั้ง PharmaSys Client 1 แผ่น
 • หนังสือคู่มือการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม 1 เล่ม
 • Standard edition เป็นรุ่นที่สามารถทำงานได้ครบถ้วนในเครื่องเดียว คือมีฐานข้อมูลอยู่ภายในเครื่องเดียวกัน สามารถใช้ทำงานในแบบ Standalone ได้ (กรณีใช้งานโปรแกรม PharmaSys เพียงเครื่องเดียว)
 • Client edition เป็นรุ่นที่มีหน้าตาและวิธีการใช้งานเหมือนกับ Standard edition ทุกประการ เว้นแต่เครื่องที่ติดตั้ง Client edition จะไม่มีฐานข้อมูลอยู่ภายในเครื่อง แต่จะเชื่อมต่อกับเครื่อง Standard edition ผ่านเครือข่าย LAN ภายในร้าน (สามารถใช้ WIFI ภายในร้านได้) เพื่อเรียกใช้ฐานข้อมูล สำหรับร้านที่ต้องการใช้งานโปรแกรม PharmaSys หลาย ๆ เครื่อง สามารถทำได้โดยการติดตั้งรุ่น Standard 1 เครื่อง ส่วนเครื่องอื่น ๆ ที่เหลือติดตั้งเป็นรุ่น Client (ไม่เกิน 99 เครื่อง)
 • ต้องการหนังสือคู่มือเพิ่มเติม ราคาเล่มละ 200 บาท ***
  เนื้อหาในหนังสือคู่มือจะเป็นเนื้อหาเดียวกับคู่มือที่อยู่ในรูปแบบ eBook (ไฟล์ pdf) ที่เผยแพร่ไปพร้อมกับโปรแกรมแต่ละรุ่น (หากสั่งซื้อหนังสือต่างหากโดยไม่มีการสั่งซื้อโปรแกรม คิดค่าจัดส่ง 60 บาทต่อครั้ง)